Ústa ženy
Ústa ženy

Čo je to herpes?

Herpes simplex vírus spôsobuje častú vírusovú infekciu, ktorá sa šíri medzi ľuďmi blízkym, priamym kontaktom. Herpes simplex vírus 1 (HSV-1) je vírus, ktorý vedie k orálnemu herpesu, čiže oparu na perách. Iná forma tohto vírusu, HSV-2, vedie k pohlavne prenosnej chorobe - genitálnemu herpesu.

Prelomte stigmu oparu na pere  

Príznaky oparu na pere

Herpes simplex vírus vedie typicky k jednému alebo k mnohopočetným pľuzgierikom na postihnutom mieste alebo okolo neho. V prípade HSV-1 ide o bolestivé defekty v ústach alebo o poznateľné hrbolčeky okolo pier.

Viac informácií o oparoch

Spustenie herpesvírusovej infekcie

Pokiaľ sa raz infikujete, herpes simplex vírus už nikdy neopustí Vaše telo. Zvyčajne do neho prenikne cez porušenú kožu okolo alebo vo vnútri úst.

Po prvej infekcii sa herpes simplex vírus premiestni z buniek Vašej kože do Vašich nervových buniek a zostane tam natrvalo. HSV-1 sa schová v nervových bunkách umiestnených približne na úrovni Vašich spánkov.

HSV-1 zostáva nečinný, ale môže sa znovu aktivovať. Vtedy sa spustí a infikuje bunky kože. Spúšťačmi môžu byť: stres, choroba, horúčka, operácia, expozícia na slnku alebo menštruácia.

Zistite, ako sa opar šíri

HSV-1 sa šíri dotykom kože s kožou