Kontakty

Kontaktné informácie

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa liekov Zovirax či iných prípravkov spoločnosti GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, nás kontaktujte e-mailom alebo poštou na adrese nižšie.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava 2
Slovenská republika
Tel.: +421 2 4826 1111
Fax: +421 2 4826 1110
Email: cz.info@gsk.com
IČO: 46 760 873

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 83338/B

 

Bezpečnosť liečiv a hlásenie nežiaducich účinkov

Bezpečnosť liečivej látky je rovnako dôležitým atribútom ako jej účinnosť. Sledovaním bezpečnosti liečiv sa zaoberá farmakovigilancia.
V praxi je vyhodnocovanie bezpečnostných informácií primárne založené na hlásení podozrení na nežiaduce účinky predpisujúcimi lekármi.

Nahlásené prípady sa zhromažďujú v celosvetovej databáze, vyhodnocujú sa v kontexte s ostatnými a analyzujú sa riziká. Nahlásené prípady umožnia odhaliť vzácnejšie neočakávané nežiaduce účinky a kvantitatívne zhodnotiť očakávané nežiaduce účinky. Bezpečnostné signály môžu mať dopad na ďalšie použitie prípravku.

Prípadné podozrenia na nežiaduce účinky našich prípravkov nám nahláste písomne do mailboxu: ch.safety@gsk.com